Algemene voorwaarden

Welkom beste gast.

Het “Allemaal leuke dingetjes” aanbod wordt constant vernieuwd vanuit privé.

 • Indien er meerdere kopers zijn voor één object , wordt er toegewezen aan die geen die het eerst bestelde.
  De andere koper wordt per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Mochten wij, door overmacht, niet kunnen leveren na betaling, dan zenden wij het aankoopbedrag inclusief verzendkosten retour binnen 7 werkdagen.
  Daarbij kan er dan nooit sprake zijn van extra schadevergoeding i.v.m. niet levering.
 • Bestellingen worden door ons per e-mail bevestigd.
 • Bestellingen zijn pas na dergelijke bevestiging geaccepteerd!
 • Prijzen van alle door ons aangeboden artikelen zijn exclusief verzendkosten.
  Vraag altijd bij ons Uw verzendkosten op.
 • Verzending zal uitsluitend plaats vinden na ontvangst van betaling.
 • Indien u opgeeft dat de zending verzekerd moet worden, dient u dit op te geven.
  : zie daarvoor posttarieven.
 • Bij verzending via reguliere brievenbuspost of pakketpost is dit voor risico koper.
 • Verzending zal uitsluitend plaatsvinden binnen Nederland,
  en na overleg eventueel naar Belgié of Duitsland
 • Bij schade door transport stellen wij het verzendbewijs beschikbaar.
 • Kopers dienen zelf hun eventuele schade te verhalen en af te wikkelen met de verzekering.
 • Indien U geen pakket ontvangt sturen wij U de verzendcode en een kopie van het verzendbewijs per e-mail.
 • U kunt dan via track & trace nagaan of het pakket is afgeleverd of ergens is blijven steken.
 • Indien gewenst kunnen wij U daarbij assisteren.
 • Ten allen tijden trachten wij onvoorziene problemen te voorkomen.
 • Er zijn ook een aantal artikelen die vanwege gewicht of omvang, niet verzonden kunnen worden.
  Maar kunnen uitsluitend na afspraak opgehaald worden.
  Een en ander wordt via de e-mail met u afgesproken.
 • Ook telefonisch kunt u contact met mij opnemen, indien niet aanwezig kunt u een bericht inspreken en zal ik u zo spoedig mogelijk terug bellen.
  Indien u belt met een geheim of afgeschermd nummer is contact alleen mogelijk via email.

Mocht u onverwachts niet binnen 2 werkdagen reactie krijgen op uw bestelling
mail dan de mail die U ontvangen heeft direct na de bestelling,

naar: 

info@allemaalleukedingetjes.nl
01-01-2019

Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG)

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met:
ALD Allemaal Leuke Dingetjes
Hemelsraat 21
4564 BA Sint Jansteen
www.allemaalleukedingtjes.nl

Grondslag verwerking persoonsgegevens:

ALD verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

• Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten) • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /administratie)

Doeleinden van verwerking

ALD verwerkt uw persoonsgegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties; administratieve handelingen.

ALD verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering.
Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld.

Verstrekken van persoonsgegevens:

ALD heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan ALD haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met ALD.

Daarnaast gebruikt ALD uw gegevens om contact op te nemen om uw bestelling/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens:

ALD verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt ALD alleen voor de verwerking van onze artikelen.
De database van ALD is beveiligd volgens Europese normen.

Verstrekking aan derden:

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.

Bewaren gegevens:

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Wij zullen uw gegevens nooit langer bewaren dan nodig is.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging:

ALD maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

ALD maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

ALD maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons:

Wij hebben géén social media Buttons op onze website staan.
De social mediakanalen werken met cookies en wij kunnen niet controleren of die zich houden aan de EU-US privacy Shield.

ALD maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

• Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. • Analytics cookies : ALD maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt ALD inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij ALD worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites:

Onze internetpagina's bevatten géén links naar andere websites. ALD is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ALD vallen.
Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken:

ALD zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de internetprovider, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar:

U mag ALD vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ALD verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@allemaalleukedingetjes.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. ALD zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Wijzigingen:

ALD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website:
www.allemaalleukedingetjes.nl